toxic streptococcen syndroom

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv oplaaddosis 1milj. IU, 12milj. IU continue per 24 uur minimaal 7 dagen

+

clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 7 dagen

Opmerking:

Of benzylpenicilline 6 dd 2 milj. IU intermitterende infusie

Clindamycine kan ook per os (zelfde dosering)

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd minimaal 7 dagen

+

clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 7 dagen

Opmerking:

Clindamycine kan ook per os (zelfde dosering)

Opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep B2

Overweeg gammaglobuline toe te voegen, eerste dag 1 g/kg, dag 2 en 3 0,5 g/kg, totaal 3 dagen. 

Gezinscontacten meebehandelen en andere nauwe contacten controleren (zie LCI-richtlijnen). 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-217501.5
Bijgewerkt: 08/27/2019 - 11:11
Status: Published