staphylococcal scalded skin syndrome

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline po 500mg 4dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 7 dagen

Opmerkingen

Antibiotica niet strikt geindiceerd.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-217498.3
Bijgewerkt: 08/27/2019 - 10:16
Status: Published