cellulitis / erysipelas

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 4g continue per 24 uur 10 tot 14 dagen

of

flucloxacilline iv 1000mg 4dd 10 tot 14 dagen

of

flucloxacilline po 500mg 4dd 10 tot 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

of

clindamycine iv 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

 • In de praktijk blijkt dat erysipelas en cellulitis lastig van elkaar te onderscheiden zijn. Beide infecties kunnen met flucloxacilline worden behandeld dat effectief is tegen zowel hemolytische streptokokken als Staphylococcus aureus.
 • Clindamycine po 3 dd 600 mg is een alternatief voor flucloxacilline po na initiele intraveneuze therapie. 
 • Overweeg antibiotica profylaxe indien 2 of meer episodes per jaar ondanks adequate therapie. Gedurende tenminste 6 maanden benzathinebenzylpenicilline im 1,2 ME 1x per 3-4 weken óf feneticilline po 250 mg 2 dd. Indien penicilline-allergie clindamycine po 600 mg 1 dd of azitromycine po 500 mg 1x per week.

Bronnen

 1. http://swabid.nl/sites/default/files/guidelines/local/Richtlijn%20Cellulitis%20en%20Erysipelas%202013.pdf

  Multidisciplinaire Richtlijn cellulitis en erysipelas van de onderste extremiteiten. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2013.

 2. https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-bacteriele-huidinfecties#idp212240

  NHG-Behandelrichtlijn Bacteriële huidinfecties, 2017

 3. Pubmed.gov publication # https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29219814

  Cranendonk D.R. et al. Cellulitis, current insights into pathophysiology and clinical management. Neth J Med 2017.

 4. http://www.huidziekten.nl/richtlijnen/erysipelas.htm
Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-217118.10
Bijgewerkt: 09/19/2019 - 09:36
Status: Published