longabces / pleuraempyeem

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4 dd 2 tot 6 weken

of

clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 6 weken

Opmerking:

Amoxicilline/clavulaanzuur iv 1000/200 mg maximaal 6 dd.

Alternatief amoxicilline/clavulaanzuur po 875/125 mg 3 dd.

Opmerkingen

Duur behandeling afhankelijk van beloop (2-6 wkn). Streven naar volledige drainage.

Indien mogelijk antibiotica keuze op geleide van kweek.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-206590.2
Bijgewerkt: 12/10/2019 - 11:50
Status: Published