gewrichtsprothese - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Opmerking:

Niet acuut ziek, low grade infectie meest waarschijnlijk

Aansluitend aan OK

Op geleide van kweek aanpassen

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Opmerking:

Acuut ziek

Aansluitend aan OK

Op geleide van kweek aanpassen

Evt. gentamicine iv 5 mg/kg 1dd toevoegen indien pre-existente eGFR > 30 ml/min

Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 12g continue per 24 uur

of

flucloxacilline iv 2g 6dd

Opmerking:

Bij positief gram preparaat - Staphylococcen

Medicatie:

amoxicilline iv 2g 6dd

Opmerking:

Bij positief gram preparaat - Streptokokken / enterokokken

Medicatie:

ceftazidim iv 2g 3dd

Opmerking:

Bij positief gram prepraat - Gram negatieve staven

Opmerkingen

  • In principe is de initiële behandeling altijd chirurgisch, spoelen en nettoyage. Zeker bij een vroege infectie is snel chirurgisch handelen noodzakelijk.
  • Bij volwassen obese patiënten wordt voor het doseren van aminoglycosiden eerst het ‘ideal body weight’ (IBW) berekend m.b.v. de onderstaande formule:

          IBW mannen (kg) = 50 + 0,91 × (lengte in cm – 152,4)

          IBW vrouwen (kg) = 45 + 0,91 × (lengte in cm – 152,4)

          Als het eigenlijke gewicht (‘total body weight’, TBW) > 25% groter is dan het IBW, dan moet de dosering

          berekend worden op basis van het ‘adjusted body weigt’ (ABW): 

          Gentamicine ABW = IBW + [0,4 x (TBW – IBW)] 

          Zie ook MD calc Ideal body weight and adjusted body weight

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-206550.8
Bijgewerkt: 12/02/2019 - 09:53
Status: Published