gewrichtsprothese - anaeroben

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Anaeroben - gram positief (o.a. Proprionibacterium)

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv oplaaddosis 1milj. IU, 24milj. IU continue per 24 uur 2 weken

gevolgd door

amoxicilline po 1000mg 3dd 10 weken

Opmerking:

Behandeling combineren met rifampicine po 2 dd 450 mg als wond gesloten is en niet meer lekt.

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2g 1dd 2 weken

gevolgd door

levofloxacine po 500mg 2dd 10 weken

Opmerking:

Behandeling combineren met rifampicine po 2 dd 450 mg als wond gesloten is en niet meer lekt.

≥ 18 jaar

Indicaties: Anaeroben - gram negatief

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 10 weken

Opmerkingen

Orale switch na 2 weken bij bewezen gevoeligheid.

Behandelduur en interval tot reïmplantatie

1. Prothese blijft in situ of one-stage exchange

(duur symptomen < 3 weken, weke delen intact of weinig beschadigd en goed behandelbare micro-organismen)

Behandelduur:

Totale knieprothese:  3 maanden

Totale heupprothese: 3 maanden

 

2. Two-stage exchange

(meer weke delen beschadiging, fistel en/of moeilijk behandelbare micro-organismen)

Interval tot reïmplantatie:

- goed behandelbare micro-organismen:     2-4 weken

- moeilijk behandelbare micro-organismen: 6-8 weken

Bij voorkeur antibiotica 2 weken voor reïmplantatie stoppen. Peroperatief opnieuw kweken.

Indien kweken negatief: stop antibiotica

Indien kweken positief:

Totale knieprothese:  3 maanden

Totale heupprothese: 3 maanden

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-206542.2
Bijgewerkt: 09/13/2018 - 10:25
Status: Published