gewrichtsprothese - Enterobacteriaceae

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

gevolgd door

ciprofloxacine po 750mg 2dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bewezen kolonisatie met ESBL of ampC-producerende bacteriën in de afgelopen 12 maanden

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

meropenem iv 1g 3dd

gevolgd door

ciprofloxacine po 750mg 2dd

Opmerkingen

Switch naar ciprofloxacine per os bij bewezen gevoeligheid zodra wond droog is en kliniek en lab verbeterend

*AmpC-producerende bacteriën: Enterobacter spp., Serratia spp., Providencia spp., Citrobacter freundii groep, Morganella morganii of Hafnia alvei. Gedurende een behandeling met cefalosporines (o.a. cefuroxim, ceftriaxon en ceftazidim), piperacilline/tazobactam of amoxicilline/clavulaanzuur kunnen deze bacterien snel resistent worden tegen het gegeven antibioticum.

Behandelduur en interval tot reïmplantatie

1. Prothese blijft in situ of one-stage exchange

(duur symptomen < 3 weken, weke delen intact of weinig beschadigd en goed behandelbare micro-organismen)

Behandelduur:

Totale knieprothese:  3 maanden

Totale heupprothese: 3 maanden

 

2. Two-stage exchange

(meer weke delen beschadiging, fistel en/of moeilijk behandelbare micro-organismen)

Interval tot reïmplantatie:

- goed behandelbare micro-organismen:     2-4 weken

- moeilijk behandelbare micro-organismen: 6-8 weken

Bij voorkeur antibiotica 2 weken voor reïmplantatie stoppen. Peroperatief opnieuw kweken.

Indien kweken negatief: stop antibiotica

Indien kweken positief:

Totale knieprothese:  3 maanden

Totale heupprothese: 3 maanden

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-206532.3
Bijgewerkt: 09/13/2018 - 10:18
Status: Published