gewrichtsprothese - enterokokken

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline iv 2g 6dd 4 weken

Opmerking:

Combinatie therapie met gentamicine: zie opmerkingen

Medicatie:

amoxicilline po 1g 3dd

Opmerking:

Bij orale switch na 4 weken iv therapie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

vancomycine iv oplaaddosis 15mg/kg, 30mg/kg continue per 24 uur

Opmerking:

Vancomycine continue alleen via centrale veneuze toegang. Indien geen centraal veneuze toegang: vancomycine intermitterend doseren.

Zie: vancomycine dosering (MeanderMC)

Opmerkingen

  • Behandelduur en interval tot reïmplantatie

1. Prothese blijft in situ of one-stage exchange

(duur symptomen < 3 weken, weke delen intact of weinig beschadigd en goed behandelbare micro-organismen)

Behandelduur:

Totale knieprothese:  3 maanden

Totale heupprothese: 3 maanden

 

2. Two-stage exchange

(meer weke delen beschadiging, fistel en/of moeilijk behandelbare micro-organismen)

Interval tot reïmplantatie:

- goed behandelbare micro-organismen:     2-4 weken

- moeilijk behandelbare micro-organismen: 6-8 weken

Bij voorkeur antibiotica 2 weken voor reïmplantatie stoppen. Peroperatief opnieuw kweken.

Indien kweken negatief: stop antibiotica

Indien kweken positief:

Totale knieprothese:  3 maanden

Totale heupprothese: 3 maanden

 

  • Combinatietherapie met gentamicine is niet bewezen effectiever. Helou et al. CID 2008:47; 903-909
  • Bij gebruik van vancomycine langer dan 14 dagen kan ototoxiciteit optreden. Maak bij klachten zoals gehoorverlies of tinnitus laagdrempelig een audiogram. 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-206527.10
Bijgewerkt: 02/08/2021 - 19:22
Status: Published