hersenabces - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Na trauma

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftriaxon iv 2g 2dd minimaal 6 weken

+

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 12g continue per 24 uur minimaal 6 weken

+

metronidazol iv 500mg 3dd minimaal 6 weken

Opmerking:

Alternatief flucloxacilline iv 2g 6dd 

Opmerkingen

Bij positieve kweek therapie aanpassen

Behandelduur tenminste 6 weken

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-206253.2
Bijgewerkt: 12/13/2017 - 11:34
Status: Published