syfilis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzathinebenzylpenicilline intramusculair 2.4milj. IU eenmalig

Opmerking:

Stadium 1, 2 en latens recens

Medicatie:

benzathinebenzylpenicilline intramusculair 2.4milj. IU 1pw 3 weken

Opmerking:

Lues tarda of onbekende duur en zwangeren

Medicatie:

benzylpenicilline iv 3milj. IU 6dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Neurolues

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

doxycycline po 100mg 2dd 2 weken

Opmerking:

Stadium 1, 2 en latens recens. 

Niet voor zwangeren, HIV patiënten of neurolues.

Medicatie:

ceftriaxon iv 2g 1dd 14 dagen

Opmerking:

Neuroleus

Opmerkingen

Penidural (benzathinebenzylpenicilline) evt. 1.2 mE oplossen in 2 cc lidocaine 20mg/ml + 2cc fys. zout, in elke bil.

Bij HIV co-infectie, zwangeren en neurolues zoveel mogelijk behandelen met penicilline.

Behandeling congenitale syfilis:

Jarisch-Herxheimer reactie:

  • Ten gevolge van het massaal vrijkomen van pyrogenen uit gedode treponema's kunnen enkele uren na aanvang van de bahandeling koorts, koude rillingen en bloeddrukdaling optreden. Deze reactie is van voorbijgaande aard en staat bekend als de reactie van Jarisch-Herxheimer; deze wordt voornamelijk gezien bij de behandeling van patiënten met syfilis met een hoge bacterieload zoals bij een hoge VDRL-titer en in het tweede stadium. Deze bijwerking kan bij zwangere vrouwen een vroegtijdige partus veroorzaken en foetale nood, maar dit is geen reden om de syfilisbehandeling te onthouden. Antipyretica kunnen gegeven worden om de symptomen te onderdrukken.

Follow-up van syfilis:

Vroege syfilis (stadium 1,2 en vroege latente syfilis): VDRL zesmaandelijks tot 4-voudige VDRL titerdaling wordt vastgesteld. Screening neurolues middels liquoronderzoek wanneer na 12 maanden geen 4-voudige titerdaling is opgetreden, of eerder bij neurologische klachten/afwijkingen.

Late latente syfilis of syfilis van onbepaalde duur: VDRL controle na 6 en 12 maanden (indien > 8 bij aanvang behandeling). Screening neurosyfilis 24 maanden na therapie wanneer VDRL niet 4-voudig is gedaald, of eerder bij neurologische klachten/afwijkingen.

Neurosyfilis: Geen controle liquoronderzoek tenzij adequate serologische titerdaling uitblijft, er neurologische klachten zijn, en/of als er sprake is van een CD4 getal onder de 200.

Bronnen

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26721608

    UK national guidelines on the management of syphilis 2015.

  2. https://www.soaaids.nl/sites/default/files/multidisciplinair-richtlijn-soa-2018-update-2019.pdf

    Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, update 2019

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-206164.11
Bijgewerkt: 08/27/2019 - 11:15
Status: Published