koorts tijdens de partus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

Opmerking:

Moeder vóór partus

Na afname kweken, direct starten

Evt gentamicine iv 5 mg/kg 1 dd

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

Opmerking:

Moeder ná partus

Evt gentamicine iv 5 mg/kg 1 dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd

of

clindamycine iv 600mg 3dd

Opmerking:

Moeder

Na afname kweken, direct starten

Evt gentamicine iv 5 mg/kg 1 dd

Opmerkingen

  • Bij sepsis is het toevoegen van gentamicine 1dd 5mg/kg (indien vermeld, tenminste eenmalig en maximaal 3 dagen) van belang voor het verbreden van het spectrum. 
  • Bij volwassen obese patiënten wordt voor het doseren van aminoglycosiden eerst het ‘ideal body weight’ (IBW) berekend m.b.v. de onderstaande formule:

          IBW mannen (kg) = 50 + 0,91 × (lengte in cm – 152,4)

          IBW vrouwen (kg) = 45 + 0,91 × (lengte in cm – 152,4)

          Als het eigenlijke gewicht (‘total body weight’, TBW) > 25% groter is dan het IBW, dan moet de dosering

          berekend worden op basis van het ‘adjusted body weigt’ (ABW): 

          Gentamicine ABW = IBW + [0,4 x (TBW – IBW)] 

          Zie ook MD calc Ideal body weight and adjusted body weight

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-206079.8
Bijgewerkt: 12/02/2019 - 10:06
Status: Published