osteomyelitis acuta - streptokokken

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv oplaaddosis 1milj. IU, 12milj. IU continue per 24 uur

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd

Opmerking:

Alternatief benzylpenicilline iv 2 milj. IU 6dd

Clindamycine: bij bewezen gevoeligheid

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd

Opmerking:

Clindamycine: bij bewezen gevoeligheid

Opmerkingen

  • Behandeling: Duur van het intraveneus gegeven antibioticum minimaal 5-7 dagen. Vervolgens per patiënt beoordelen of er een switch naar een oraal antibioticum gemaakt kan worden, oa gebaseerd op switch criteria, of er een antibioticum met goede biologische beschikbaarheid is (o.b.v. antibiogram gekweekte verwekker) en bij goede drainage/debridement/necrotectomie. Orale antibiotica met goede penetratie in bot zijn oa ciprofloxacine, levofloxacine, clindamycine en cotrimoxazol.

  • Indien na 5-7 dagen geen switch naar een oraal antibioticum gemaakt kan worden,dan intraveneus antibioticum gedurende 14 dagen continueren en vervolgens opnieuw overwegen of er een switch naar per os gemaakt kan worden.

  • Eventueel in overleg met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog.

  • Totale behandelduur 6 weken.
Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-206026.5
Bijgewerkt: 08/02/2020 - 19:41
Status: Published