osteomyelitis acuta - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Opmerking:

Gentamicine maximaal 3 dagen in afwachting van de kweekuitslagen

Zie opmerking mbt gentamicine doseren

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij directe type (IgE gemedieerde) en ernstige uitgestelde* (niet IgE gemedieerde) penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Hemoglobinopathie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Opmerkingen

  • Gentamcine: Bij volwassen obese patiënten wordt voor het doseren van aminoglycosiden eerst het ‘ideal body weight’ (IBW) berekend m.b.v. de onderstaande formule:

          IBW mannen (kg) = 50 + 0,91 × (lengte in cm – 152,4)

          IBW vrouwen (kg) = 45 + 0,91 × (lengte in cm – 152,4)

          Als het eigenlijke gewicht (‘total body weight’, TBW) > 25% groter is dan het IBW, dan moet de dosering

          berekend worden op basis van het ‘adjusted body weigt’ (ABW): 

          Gentamicine ABW = IBW + [0,4 x (TBW – IBW)] 

          Zie ook MD calc Ideal body weight and adjusted body weight

  • Opmerking tav sepsis: I.v.m. de toenemende resistentieproblematiek is het toevoegen van tobramycine 1dd 5mg/kg (indien vermeld, gedurende maximaal 3 dagen) van belang voor het verbreden van het spectrum. Bij ernstige sepsis of septische shock is het advies om minimaal een eenmalige gift tobramycine van 7mg/kg (i.p.v. 5 mg/kg) te geven.
  • Behandeling: Duur van het intraveneus gegeven antibioticum minimaal 5-7 dagen. Vervolgens per patiënt beoordelen of er een switch naar een oraal antibioticum gemaakt kan worden, oa gebaseerd op switch criteria, of er een antibioticum met goede biologische beschikbaarheid is (o.b.v. antibiogram gekweekte verwekker) en bij goede drainage/debridement/necrotectomie. Orale antibiotica met goede penetratie in bot zijn oa ciprofloxacine, levofloxacine, clindamycine en cotrimoxazol. Eventueel in overleg met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog.

  • Indien na 5-7 dagen geen switch naar een oraal antibioticum gemaakt kan worden,dan intraveneus antibioticum gedurende 14 dagen continueren en vervolgens opnieuw overwegen of er een switch naar per os gemaakt kan worden.

  • Totale behandelduur 6 weken.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-206008.13
Bijgewerkt: 08/05/2020 - 10:49
Status: Published