arthritis - Haemophilus influenzae

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline iv 1000mg 6dd

Opmerking:

Betalactamase negatief

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Opmerking:

Betalactamase positief

Opmerkingen

 • Duur van het intraveneus gegeven antibioticum minimaal 5-7 dagen. Vervolgens per patiënt beoordelen of er een switch naar een oraal antibioticum gemaakt kan worden, oa gebaseerd op switch criteria.

 • Bij goede respons switch naar oraal naar:

  • amoxicilline 3dd 500 mg p.o. (betalactamase negatief) 

  • amoxicilline/clavulaanzuur 3dd 625 mg p.o. (betalactamase positief)

  • ciprofloxacine 2dd 750 mg p.o. (betalactamase positief, directe type (IgE gemedieerde) of ernstige uitgestelde (niet-IgE gemedieerde) penicilline allergie)*

 • Indien na 5-7 dagen geen switch naar een oraal antibioticum gemaakt kan worden,dan intraveneus antibioticum gedurende 14 dagen continueren en vervolgens opnieuw overwegen of er een switch naar per os gemaakt kan worden.

 • Eventueel in overleg met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog.

 • Totale behandelingsduur 4-6 weken.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-205977.5
Bijgewerkt: 08/02/2020 - 18:30
Status: Published