sepsis - capnocytophaga spp.

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Sepsis

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

Opmerking:

Gevoeligheid onbekend

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

benzylpenicilline iv 4milj. IU 6dd

of

benzylpenicilline iv 24milj. IU/24u dd

Opmerking:

Indien bewezen gevoelig

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167576.2
Bijgewerkt: 11/11/2014 - 15:05
Status: Published