sepsis - haemophilus influenzae

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Sepsis

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Opmerking:

Gevoeligheid onbekend

Zie sepsis - onbekende verwekker

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline iv 1g 6dd

Opmerking:

Indien bewezen gevoelig

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167565.1
Bijgewerkt: 03/16/2014 - 22:19
Status: Published