arthritis - enterobacteriaceae

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

followed by

ciprofloxacine po 750mg 2dd

Remarks:

Switch naar ciprofloxacin oraal bij goede respons

Totale duur behandeling minimaal 6 weken

Comments

  • Duur van het intraveneus gegeven antibioticum minimaal 5-7 dagen. Vervolgens per patiënt beoordelen of er een switch naar een oraal antibioticum gemaakt kan worden, oa gebaseerd op switch criteria, of er een antibioticum met goede biologische beschikbaarheid is (o.b.v. antibiogram gekweekte verwekker) en bij goede drainage/debridement/necrotectomie. Orale antibiotica met goede penetratie in bot zijn oa ciprofloxacine, levofloxacine, clindamycine en cotrimoxazol. Eventueel in overleg met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog.
  • Indien na 5-7 dagen geen switch naar een oraal antibioticum gemaakt kan worden,dan intraveneus antibioticum gedurende 14 dagen continueren en vervolgens opnieuw overwegen of er een switch naar per os gemaakt kan worden.
  • Totale behandelduur 6 weken.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-205963.7
Updated: 08/02/2020 - 18:39
Status: Published